Schola Aestiva Posnaniensis MMXVII

 

schola aestiva 2017

Imo ex corde invitamus omnes linguarum classicarum cultores ad Scholam Aestivam Latinitatis Vivae Posnaniensem participandam, quae hoc anno fiet diebus 17 – 30 m. Iulii in aedibus Universitatis Posnaniensis (in Instituto Studiorum Philologiae Classicae, sito in Collegio Maiore, via Fredry 10, Poznań).

Lectiones linguae Latinae et Graecae secundum methodum naturalem habebuntur diversis in gregibus:

Scholae Latinae in 4 gregibus habebuntur:
1. Tironum (qui numquam Latine didicerunt, utemur Familia Romana Oerbergii cap. I-X), scholae habebuntur cottidie horis 10:00-14:00;
2. Tironum mediorum (tractabimus X-XX capitula Familiae Romanae), scholae habebuntur cottidie horis 15:00-18:00;
3. Tironum provectiorum (grex iis destinatus, qui iam Latine didicerunt, sed numquam aut raro Latine locuti sunt), scholae habebuntur cottidie horis 10:00-14:00,
4. Veteranorum (iis destinatus, qui expedite Latine loquuntur).

Nonnullis scholis inseremus quoque partes libelli novissimi FORUM, qui nuperrime ab Instituto POLIS publicatus est (http://www.polisjerusalem.org/forum-speaking-latin).

Scholae Graecae tamen (proh dolor) Veteranis tantum praebebuntur.

Praeter haec habebitur etiam schola de poesi Latina recitanda, quam Ioannes Winge praeparabit.

Hoc anno docebunt:
Caecilia Koch – Veteranos Latinos
Darius Ruda – Tirones provectiores Latinos
Martinus Loch – Tirones Latinos
Paulus Pezzuolo – Veteranos Graecos nec non partim Tirones et Veteranos Latinos
Ioannes Winge – scholas praebebit de poesi recitanda.

Participibus reservantur cubicula in deversorio studiosorum nomine JOWITA (via Zwierzyniecka 7; http://dsjowita.home.amu.edu.pl/) pretio modico: circa 10 nummis Europaeis pro prima nocte et circa 5 nummis Europaeis pro omni nocte sequenti.

Stips pro participatione: 50 Nummi Europaei.

Si quis interesse velit, impletam Schedulam inscriptionis 2017 LAT mittat oporet usque ad diem 20 m. Iunii Martino Loch hac inscriptione utens: martinus.loch@gmail.com. Schedula servata esse debet sicuti documentum DOC, cuius titulo inseratur NOMEN et PRAENOMEN participis (instar exemplaris: forcellini.aegidius.doc).

Si quoque plura scire velis, roga eundem Martinum.

Hic quoque insero programma scholae superioris anni (ut videre possis, cuius generis schola sit):
Programma scholae 2016 – SEPTIMANA PRIMA
Programma scholae 2016 – SEPTIMANA ALTERA

INVITATE AMICOS VESTROS! 🙂 https://web.facebook.com/events/476736129384795/******************************************************************

Zapraszam do udziału w kolejnej edycji Poznańskiej Letniej Szkoły Żywej Łaciny. Zajęcia będą odbywać się codziennie w dniach 17 – 30 lipca 2017 r. w Instytucie Filologii Klasycznej UAM (ul. Fredry 10, Poznań).

Zajęcia będą odbywać się z wykorzystaniem metody bezpośredniej na 4 poziomach zaawansowania:

Tirones – zajęcia przeznaczone dla osób, które nigdy nie uczyły się łaciny (będziemy realizować cap. I-X podręcznika Familia Romana); zajęcia będą odbywać się codziennie w godzinach 10:00-14:00.
Tirones medii – zajęcia przeznaczone dla osób, które poznały już podstawy łaciny (będziemy realizować cap. X-XX podręcznika Familia Romana); zajęcia będą odbywać się codziennie prawdopodobnie w godzinach 15:00-18:00.
Tirones provectiores – grupa dla osób średniozaawansowanych; zajęcia będą odbywać się codziennie w godzinach 10:00-14:00.
Veterani – zajęcia dla osób z zaawansowaną znajomością języka łacińskiego.

Podczas zajęć wykorzystamy także fragmenty najnowszego podręcznika FORUM (http://www.polisjerusalem.org/forum-speaking-latin).

Zajęcia z greki w tym roku dedykujemy osobom, które uczyły się już starożytnej greki.

W tym roku zajęcia poprowadzą m.in.
– Cecilie Koch, wiceprezes L.V.P.Ae (zajęcia z łaciny dla zaawansowanych)
– Darius Ruda – zajęcia z łaciny dla średnio zaawansowanych
– Marcin Loch, doktorant w naszym instytucie (zajęcia z łaciny dla początkujących)
– Paolo Pezzuolo ze Scuola Normale Superiore di Pisa (zajęcia z łaciny dla średniozaawansowanych oraz z greki dla zaawansowanych)

Dla uczestników organizujemy nocleg w akademiku Jowita (ul. Zwierzyniecka 7; http://dsjowita.home.amu.edu.pl/, pokoje dwuosobowe w standardzie studenckim) – opłata za pierwszą dobę 48,60 zł, za kolejne 21,60 zł. Wyżywienie we własnym zakresie.

Opłata za uczestnictwo to 200 zł (dla studentów UAM kurs jest bezpłatny).

Formularze zgłoszeniowe (Schedula inscriptionis 2017 – POL) należy nadsyłać na adres martinus.loch@gmail.com do 20 czerwca 2017 r. Plik powinien zawierać rozszerzenie DOC oraz mieć w nazwie NAZWISKO oraz IMIĘ osoby zgłaszającej się (wg wzoru: kowalski.jan.doc)
Wszelkie pytania prosimy kierować także na ten adres.

Poniżej (w celach poglądowych) załączam program zeszłorocznego kursu:
Programma scholae 2016 – pierwszy tydzień kursu
Programma scholae 2016a – drugi tydzień kursu
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s